۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۴, پنجشنبه

شرمنده


وقتي كسي تنهايت گذاشت،نگران خودت نباش كه بدون او چه كار كني،شرمنده دلت باش كه به تو اطمينان كرد!!!
***
فقط همين يك جمله رو اضافه مي كنم:"اميدوارم هيچ كس،هيچ وقت شرمنده ي دلش نشه!"

۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۸, جمعه

كاش مي دانستم...

كاش مي دانستم پس از مرگم،
اولين قطره ي اشك از چشم چه كسي فرو خواهد ريخت و
آخرين كسي كه فراموشم خواهد كرد كيست،
تا قبل از مرگ جانم را فدايش كنم.